Home > Activities > "การต่อสู้โดยรถไฟของ ร.5 ที่บ้านปิน+บางกอกน้อย"
 
 
"การต่อสู้โดยรถไฟของ ร.5 ที่บ้านปิน+บางกอกน้อย"
 
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี จัดสัมมนาหัวข้อ "การต่อสู้โดยรถไฟของ ร.5 ที่บ้านปิน+บางกอกน้อย : การใช้ประวัติศาสตร์พัฒนาเมืองเล็ก (บ้านปิน) & เมืองใหญ่ (ธนบุรี)" พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เวลา 13.00-17.00 น. (TPBS ถ่ายทำรายการ)
วิทยากรร่วมเสวนา
1. เชษฐา สุวรรณสา ตำแหน่ง : ประธานสภาวัฒนธรรม ต.บ้านปิน
2. ดวงฤทธิ์ บุนนาค ตำแหน่ง : สถาปนิกและตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ริมน้ำ
3. จิระนันท์ พิตรปรีชา ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ ประธาน กลุ่ม สห-ภาพ
4. นางสาวศศิธร สุขบท ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าวกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ ช่องไทยพีบีเอส(Thai PBS)
5. อ.ปริญญา ชูแก้ว ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. พรสุทธิ ทองสาด ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถแห่งประเทศไทย
7. อ.สรณา อนุสรณ์ทรางกูร นักประวัติศาสตร์วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี