Home > Activities > โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
 
 
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
 

 

 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากทุกสถาบันทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558

 กำหนดเวลา

สามารถส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค.2558

 ส่งผลงานและติดต่อสอบถาม

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสมาคม

เลขที่ 77 / 201 – 202 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
โทร 085-955-0888 หรือ E-mail : chanokrudee.p@hotmail.com 

  รายละเอียดโครงการ : คลิกที่นี่
 
  load แบบฟอร์มใบสมัคร : คลิกที่นี่